Certyfikat energetyczny

  • Jego zadaniem jest określenie wartości corocznego zapotrzebowania budynku na energię pierwotną oraz końcową. Ta pierwsza zawiera w sobie wszelkie ubytki które powstały podczas jej produkcji i procesu przesyłu i jak się często okazuje może być wartością większą niż energia końcowa, kiedy nośnikiem ciepła jest prąd lub gaz ale również większa kiedy mamy styczność z biomasą jako nośnikiem energii.

  • Certyfikaty energetyczne określonego budynku oznaczają zbiór dokumentów których tworzeniem zajmuje się certyfikator energetyczny. Polskie prawo od początku roku 2009 reguluje poprzez specjalną dyrektywę efektywność i opłacalność energetyczną inwestycji. Odbywa się to w myśl Dyrektywy wdrożonej przez Parlament Europejski oraz Radę Europy w grudniu 2002 roku.

Charakterystyka energetyczna

Definicja charatkerystyki energetycznej jest następująca - charakterystyka energetyczna to nic innego jak kolekcja informacji i wskaźników energetycznych określonego budynku. Dotyczą one obliczeń odnoszących się do zapotrzebowania w/w budynku na energię na cele ogrzewcze (w tym do grzania ciepłej wody, wentylacji orazklimatyzacji). Warto tu podkreślić fakt, iż dla potrzeb projektów budynków mieszkalnych lub też domków jednorodzinnych nie ma konieczności ustalania określania charakterystyki energetycznej.

Certyfikat charakterystyki energetycznej

Kogo nie dotyczy w/w dokument?

  • nie dotyczy budynków które podlegają ochronie (w oparciu o przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
  • budynki związane w jakiś sposób z szerokopojętym kultem religijnym
  • lofty
  • budynki wolnostojące poniżej 50 metrów kwadratowych
  • budynku przeznaczone do gospodarki rolnej (niemieszkalne
  • budynki o okresie użytkowania poniżej 4 miesięcy

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa te przygotowane są w wyniku ekspertyzy znanej powszechnie jako audyt energetyczny - jest to niezależne i w pełni obiektywne badanie przeprowadzone przez wyspecjalizowane firmy. Celem tego badania jest otrzymanie konkretnych wytycznych oraz wyznaczenie opłacalności inwestycji, wchodzi w to także doradztwo przy racjonalizacji poziomów zużycia energii.